2017. január 25. képviselő-testületi ülés

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat

Napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

1. Alpolgármester illetményének megállapítása

3. 2017. évi igazgatási szünetről szóló rendelet-tervezet

4.  Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés felülvizsgálata

5. Védőnői helyettesítés

6. Pályázat- utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására

9. KEHOP pályázathoz kiegészítés vis maior döntés meghozatala

10. Morvai Balázs megbízása pályázati projekt feladatokra

11. Egészségház tervezési program

12. Sportlétesítményekk bérleti díja 2017-ben

13. Az olaszországi Santa Lucia di Piave településre történő utazás beszámolója és elszámolása

14. Civil szervezetek támogatásának átalakítása

15. Önkormányzati újság szerkesztésének pályázata

16. Ügyvédi állásfoglalás a Bi-Dental Kft-vel kötött feladatellátási szerződés felmondása

17. Hozzájárulás kérése a szennyvíz íagglomerációhoz való csatlakozáshoz

18. Önkormányzat számára, geodéziai szolgáltatások végzésére keretszerződés

19. A 0267/39, valamint a 0246 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítási eljárás

20. OKSB 2016. évi beszámolója

21. Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár 2016 évi beszámolója

22. Klastromhegyi Apátsági Pincenap 2017.évi rendezvény előkészítése, költségtervezése és a lehetséges fellépővel kapcsolatos döntés meghozatala