Fóti és Gödöllői út (2101 j. országos út) állapota

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat
Fóti út

Idén a Mogyoródon áthaladók, de különösen a mogyoródiak tapasztalhatták, hogy az országos utak (Fóti út és Gödöllői út – 2101 j. országos út) mellett a belterület egyes részein nem volt a gyom, a parlagfű kaszálva, ami sok bosszúságot okozott.
A Mogyoród Nonprofit Kft. az elmúlt napokban – egyéb önkormányzati feladatokat háttérbe szorítva - intézkedett  ezen útszakaszok padkáinak kaszálásáról. A településüzemeltető cégünk munkatársaihoz azonban sok megjegyzés érkezett, így fontosnak tartjuk a „Miért csak most?” kérdésre megadni a választ, amit az alábbiakban olvashat.

A Fóti út és a Gödöllői út jelentős része (helyenként kerítéstől kerítésig) a Magyar Állam tulajdonában van. A terület egy részének átvételét évek óta próbálja az Önkormányzat elérni. A 2101. jelű országos út kezelésével a Magyar Közút Zrt. lett megbízva, amely állami cégnek az út határán belül jogszabályban előírt feladatai vannak: útpadkák és a vízelvezető rendszerek fenntartása (vízelvezetés biztosítása, lefolyást akadályozó anyagok eltávolítása, fűkaszálás (parlagfű mentesítés)).
Több alkalommal felhívtuk a közútkezelőt a feladataik teljesítésére, de a felhívásunkra küldött válasz levelükben leírták, hogy álláspontjuk szerint teljes körűen eleget tesz Társaságuk a vonatkozó miniszteri rendeletben előírtaknak, amit mi sajnos mi nem tapasztalunk, illetve nem ugyan így értékelünk.
Szóbeli és írásbeli felszólításunk ellenére sem volt hajlandó a Magyar Közút Zrt. az út padka kaszálását elvégezni, annak ellenére, hogy a parlagfű koncentráció országosan kiemelkedően magas volt, amelynek indokaként az ember és eszköz hiányra, illetve arra hivatkoznak, hogy a külterületi kaszálást végző gép belterületen károkat okozhat a közterületen parkoló járművekben.
A nyár végére sajnálattal vettük tudomásul, hogy egy állami cég a feladatát, amire létrehozták nem hajlandó elvégezni.

Az ingatlan tulajdonosok vagy használók egy része sem tudja, hogy a saját telkén kívül az ingatlan előtti járdaszakaszon (járda hiányában egy méter széles területsávon), a nyílt árokban vagy annak hiányában a zöldsáv kaszálása az úttestig terjedő részen, a hordalék kitakarítása, a hulladék összegyűjtése is a feladatai közé tartozik. A telkek nem önmagukban állnak, hanem egy egységet a települést alkotják, így a kerítés csak a telekhatárt jelentheti, azon kívül a településünk rendezettebbé tételéért és működéséért minden itt élőnek is közre kell működnie.

Voltak olyan mogyoródiak, akik megelégelve a rendezetlen állapotokat maguk nyírták le az ingatlanuk előtti közúti területet is, bár az nem tartozik a fenti kötelezettségei közé. Mindenki láthatja, hogy hol volt rendezett az útpadka, így tudhatjuk, hogy kiket illet a köszönet!
Sajnos nekünk is meg kellett elégelni a Magyar Közút Zrt. tehetetlenségét és elvégezni helyettük a munkát. Mindent elkövetünk azért, hogy jövőre a Magyar Közút Zrt. végezze el a közút kezelését belterületen is!