Képviselő-testület ülése

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat

A képviselő-testület rendes ülésének elkészült előterjesztései INNEN letölthetőek.

Munkaterv szerinti napirendjek:

1. Beszámoló a SUPPORT Alapítvány 2016. évi munkájáról
    Előadó: Takács Imre Alapítványi Elnök
    A napirendi pontot véleményezi: ESZB, GTB


2. Beszámoló Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi munkájáról
    Előterjesztő: Frankó-Szőnyi Enikő ügyvezető
    A napirendi pontot véleményezi: GTB


3. Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
    Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester
    A napirendi pontot véleményezi: GTB

4. Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéseiről
    Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester
   A napirendi pontot véleményezi: GTB

5. Átfogó értékelés a 2016. évi gyermekvédelmi feladatokról
    Előterjesztő: dr. Hézinger Lajos Egészségügyi- és Szociális Bizottság elnöke

6. Mogyoródi Pillangós Óvoda csoportalakítási tervének, gyermek- és felnőtt létszámának elfogadása a 2017-18-as nevelési évre
     Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester
    A napirendi pontot véleményezi: GTB

7. Rendeletalkotás az új egységes szerkezetű HÉSZ és szabályozási tervről (Településfejlesztési koncepció, Településszerkezeti Terv, HÉSZ és SZT)
    Előterjesztő: dr. Mucsiné Jusztin Erzsébet főépítész
    A napirendi pontot véleményezi: valamennyi bizottság

8. Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon áthaladó kis és középfeszültségű hálózatok alatti gallyazási, illetve kertészeti munkálatok elvégzése
    Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester
    A napirendi pontot véleményezi: GTB

9. Nyári gyermek étkeztetés biztosítása Mogyoródi Pillangós Óvoda csoportalakítási tervének, gyermek- és felnőtt létszámának elfogadása a 2017-18-as nevelési évre
    Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester
    A napirendi pontot véleményezi: GTB

10. Lake Forest buszöböl közvilágításának átvétele
    Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester
    A napirendi pontot véleményezi: GTB

11. Önkormányzati rendelet felülvizsgálata (szociális igazgatás és ellátás)
     Előterjesztő: dr. Moldván Tünde jegyző
     A napirendi pontot véleményezi: ESZB

Zárt ülés:
1. Kitüntetések (Év köztisztviselője) adományozásáról döntés
     Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

2. Megyei kitüntetésekre jelölésről döntés
    Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester
    A napirendi pontot véleményezi: valamennyi bizottság

Dátum: 
2017. május 31. 17:00 - 22:00, szerda